Informace o zpracování údajů

Jaké údaje zpracovávám?

- Jméno a příjmení
- Fotografie
- Telefon
- Email
- Adresy kde probíhá focení: nevěsty, ženicha, místa obřadu, hostiny, místa párového focení a adresa pro zaslání hotového díla
- Termín svatby či termín focení

Za jakým účelem údaje zpracovávám?

- Za účelem vlastní prezentace - pouze fotografie
- Za účelem naplnění budoucího a aktuálního smluvního plnění

Jak dlouho údaje zpracovávám?

- Po dobu 10 let - pouze fotografie
- Po dobu nezbytně nutnou pro naplnění smluvního plnění:
maximálně však rok od předání díla - vyjma fotografií
- Maximálně rok od odeslání dotazu za účelem poptávky, z které nedošlo ke smluvnímu vztahu

Jak požádat o smazání poskytnutých údajů?

- Neformálním písemným oznámením zaslaným na e-mailovou adresu lukas@dvakratano.cz


Doporučení z Beremese.cz, Fotograf Lukáš Alexander - DvakratANO.cz